Veritas bijbelcursus Veritas bijbelcursus

Veritas Bijbelcursus van start in Lopikerkapel
In september 2013 gaat DV ook in Lopikerkapel de Veritas cursus van start. Dit is een wereldwijde Bijbelleescursus ontwikkeld voor gewone gemeenteleden, voorgangers, kerkenraadsleden en oudstenteams. Deze cursus helpt mensen om grondig de tekst van Bijbelgedeelten te bestuderen, om hen te laten ontdekken wat God vandaag in dat gedeelte tot hen wil zeggen. Drie hoofdvaardigheden staan in de cursus centraal: begrijpen, toepassen en doorgeven van Gods Woord.
Deze cursus is diepgaand en veelzijdig tegelijk. Gemeenteleden die deze cursus volgen leren bijv. een bijbelstudie voorbereiden en geven. Via kennis wordt het hoofd aangesproken, maar ook het hart en de hele persoon wordt bij deze cursus aangesproken. In 4 modules komen alle belangrijke genres in de Bijbel aan bod.
Een goede fundering in het Woord is erg belangrijk in een tijd waarin er veel dwaling is. Door het Woord groeien gelovigen op tot geestelijke volwassenheid, 'tot de maat van de grootte van de volheid van Christus'.
Belangrijk is dan wel om het Woord zelf onder de leiding van de Heilige Geest te kunnen lezen en begrijpen. Dit draagt ertoe bij dat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden (Ef. 4:14). Veritas is s lechts een eenvoudig maar doeltreffend middel dat hier een bijdrage aan wil leveren.
In Lopikerkapel is de cursus te gast bij de Hervormde Gemeente. In verengingsgebouw De Ark zullen op dinsdagavond tweewekelijks de avonden worden gehouden, naar alle waarschijnlijkheid te beginnen op 17 september DV. Voor deze cursus dient u zich wel op te geven via huigdewith@gmail.com.
Naast Lopikerkapel start de cursus in september 2013 DV ook in Kapelle/Goes en in Bruchem (Bommelerwaard).

Zie http://www.veritascollege.org/countries/netherlands/de-veritas-cursus
 

terug