Zondagse Kerkdiensten

Elke zondag zijn er twee diensten, zie preekrooster
De morgendienst begint om 9:30                        
De avonddienst begint om 18:30                        

De zondagse erediensten vormen het hart van onze gemeente. Tijdens de erediensten mogen wij de verkondiging van Gods Evangelie horen; Zijn genade en redding in Zijn Zoon Jezus Christus en de oproep tot bekering en nieuw leven. Tijdens de diensten lezen we uit de bijbel (Statenvertaling). We zingen (Psalmberijming 1773) en bidden. In de morgendiensten luisteren wij naar de Tien geboden van de HEERE God en 's avonds belijden wij het geloof. In de morgendiensten staat er tijdens de preek een bijbelgedeelte centraal. De avonddiensten waarin de eigen predikant voorgaat zijn diensten die meer gericht zijn op het leren van de gemeente. We verdiepen ons in belangrijke geloofsthema's. Meestal wordt er in deze diensten aan de hand van de Heidelbergse Catechismus of een van de andere belijdenisgeschriften gepreekt. In de dienst is er een collecte voor de voortgang van de kerkdiensten of voor een goed doel. Bij het uitgaan van de dienst krijgen wij de zegen van de HEERE mee.

Tijdens de morgendiensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen in het verenigingsgebouw de Ark achter de kerk. Iets oudere kinderen zijn van harte welkom in de dienst . Er wordt rekening gehouden met jullie aanwezigheid.


Psalm 122
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin;
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wèl saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten


Bijzondere diensten
 

 
1 Kor 15

In april en mei 2013 waren er 5 preken over 1 Korinthe 15. Klik op meer (rechtsonder) voor een opdracht voor de kinderen, en een voorbeeld van een A4tje met de 5 plaatjes!

meer
 
Zondag 11 nov 2012

Voor het plaatje behorend bij Galaten 2:20, klik op meer.. (rechts onder)

 

meer