Nieuwsbrief jan 2015 Lieke en Magno Nieuwsbrief jan 2015 Lieke en Magno
Nieuws uit Rio van Lieke en Magno
 
Lieve gemeente,
Wij wensen u vanuit Rio de Janeiro een gezegend 2015 toe. We danken God voor het afgelopen jaar; een druk jaar, van hard werken, maar ook met overwinningen; een jaar waarin we Gods trouw hebben ervaren en Zijn wonderen hebben gezien, in het werk in Borel, maar ook in onze gezondheid en gezin.
De laatste maanden, in november en december, zijn er naast de normale werkzaamheden in Borel verschillende evenementen georganiseerd, waaronder de jaarafsluitingen van de verschillende projecten. Daarnaast heeft ook de IBAB, een kerk uit São Paulo, in het laatste weekend van november met een groep van ongeveer 30 jongeren, speciale activiteiten georganiseerd zoals ze ieder jaar doen. Daaronder was een gratis consult met gynaecoloog en baarmoederhalskanker preventie-onderzoek (uitstrijkje); consult met neuroloog en KNO-arts voor de gehele wijk; een verwendag en schoonheidsbehandeling voor meiden van 12 tot 25 jaar; fotografiecursus voor kinderen; voorlichting over beroepskeuze; spelletjesdag voor kinderen; en een opknapbeurt van de straat en één van de huizen van JOCUM, waar een zendingsgezin woont.
Op 6 december werd een openbare uitvoering gegeven door de leerlingen en hun leraren van de muziekschool, waarin we de vele talenten en de muzikaliteit van de kinderen, jongeren en volwassen uit Borel mochten waarderen. Op dezelfde dag werd het voetbalproject op een bijzondere manier afgesloten, met cadeaus voor alle jongens, die waren gegeven door leden van een Baptistenkerk uit Copacabana in Rio de Janeiro. Wij kijken terug op een bijzonder jaar van het voetbalproject, waarin het aantal jongens dat naar de trainingen komt, is gegroeid tot ongeveer 80, in de leeftijd van 6-26 jaar.
Het was een jaar waarin we nieuwe families hebben mogen leren kennen, die we nu regelmatig bezoeken en begeleiden. In verschillende huizen organiseren we nu bijeenkomsten, in kleine groepen met Bijbelstudie en gebed.
Dit was ook het jaar waarin twee jongens van ons project in Chili hebben gevoetbald. Ze waren daar actief in dezelfde kerk, waar de zendelinge Fanny vandaan komt, die wij in Borel helpen bij het stichten van een gemeente. En zo zijn er nog veel meer dingen te vertellen, waar we de Heere voor danken. Er zijn ook families en jongeren over wie we ons zorgen maken. We bidden continue voor hen, of God met Zijn Geest bekering en verandering wil brengen.
Op 12 december werd op de crèche met de kinderen Kerst gevierd, met een Kerstvertelling en een speciaal ingestudeerd lied door de peuters voor hun ouders. Daarna werden ook cadeaus uitgedeeld en was er een gezamenlijke maaltijd. We danken alle vrijwilligers, donateurs en iedereen die heeft bijgedragen aan de crèche. We hopen dat zij ons blijven steunen in 2015, waarin we als nieuwe uitdaging twee nieuwe klaslokalen willen bouwen op de bovenste verdieping van de crèche, voor de Preschool I en II. Op 15 december hebben we nog een feest gehad, speciaal voor de kinderen van de crèche, in een overdekt speelparadijs.
Zaterdag 13 december hebben we een spelmiddag georganiseerd voor alle kinderen in Borel, op een overdekt voetbalveld, met opblaaskussens en trampoline. Waarbij ook een Kerstverhaal is verteld, over wat de echte betekenis van Kerst is, over Gods liefde, de geboorte van de Heere Jezus, en waarden als vriendschap, vergeving, blijdschap en dankbaarheid. Ook hierbij waren twee verschillende kerken aanwezig die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Ook de vrouwen van de handenarbeidclub Criarte hebben het jaar op een bijzondere manier afgesloten, namelijk op het strand, 's avonds, met snacks en gezelligheid.
Nu, vanaf Kerst tot en met eind januari, is er een tijd van verlof voor de medewerkers van JOCUM Borel, waarin ieder de gelegenheid gebruikt om op familiebezoek te gaan. Wij blijven echter in Borel en zijn verantwoordelijk voor de basis, tijdens de afwezigheid van de leiders, omdat het niet mogelijk is het project alleen te laten. Later volgend jaar hopen wij ons verlof op zullen nemen om naar Nederland te gaan. In januari blijft Lieke dus verantwoordelijk voor de administratie en de jaarverslagen en Magno voor het begin van de constructie van de nieuwe lokalen op de crèche, en de gebouwen van JOCUM in het algemeen. Ook zullen we samenwerken met een team uit Chili, wat in de maand januari hier met Fanny komt werken, en in Borel zal evangeliseren et cetera.
Wij zijn blij dat we er voor Kerst een weekend tussenuit zijn geweest, naar een stadje vlakbij Rio, ook aan het strand, om even op onszelf te zijn en goed uit te rusten. Dat was een cadeautje, niet alleen voor de verjaardag van Lieke begin december, maar ook voor ons 3-jarig huwelijksjubileum.
Wij danken jullie voor jullie steun, in gebed en financieel, of op diverse andere manieren, bij het organiseren van activiteiten et cetera. Ons werk en het werk van JOCUM in de sloppenwijk Borel zou niet mogelijk zijn zonder een achterban die ieder van onze groep missionaire werkers ondersteunt.
Wij danken God voor Zijn trouw, ook voor ons als gezin, op het gebied van onze gezondheid, en nu met de zwangerschap van Lieke. Zo zal er ook veel voor ons veranderen volgend jaar, met de komst van de baby, maar we hopen samen met u door te gaan met het werk in Borel, waar we geloven dat God ons toe geroepen heeft.
We weten nog niet zeker of we hetzelfde huis blijven huren omdat het huurcontract af gaat lopen en we nog niet met de eigenaar hebben overlegd, maar we vertrouwen in dit alles op de Heere, en als we moeten verhuizen, bidden wij dat Hij ons daarbij zal helpen. We hopen samen met u tijdens ons verlof, waarschijnlijk in de loop van volgend jaar, vanaf juli/augustus te delen in de blijdschap van Gods wonderen.

Groeten en Gods zegen, Lieke en Magno
terug