Fam van Bruggen op Curacao Fam van Bruggen op Curacao
Nieuws brief uit de West, klik op 'lees meer''
lees meer »
 
Kerstgroet Lieke en Magno Kerstgroet Lieke en Magno
Kerstgroet vanuit Rio de Janeiro

Vanuit sloppenwijk Borel in het Braziliaanse Rio de Janeiro groeten Lieke, Magno en Pérola u allen heel hartelijk.
Het gaat gelukkig goed met hen. De Heere zegent het werk dat ze mogen doen. Lucas (18 jaar), één van de jongens van de voetbal, dreigde ingepalmd te worden door de drugsbendes. Hij was koerier voor de drugsbazen en gebruikte zelf ook drugs. Ze zijn intensief voor hem blijven bidden en hielden altijd contact met hem. Er begint nu een verandering zichtbaar te worden bij hem. Hij neemt afstand van de drugshandel, is gestopt met het gebruik en staat open voor het Evangelie. Wat een wonder! Wilt u mee bidden voor hem, dat hij tot geloof zal komen in de Heere Jezus en definitief afstand zal nemen van de drugs?

Speciaal voor de 80 jongens van zijn christelijke voetbalschool organiseert Magno elke week een Bijbelstudie. Veel van de jongens komen daar ook naartoe. Ze willen graag meer weten over het Evangelie. Al meer dan tien jongens hebben een getuigenis gegeven van hun geloof. De meeste van hen zijn ook gedoopt en gaan op zondag ook naar de kerk.

Het werk op de crèche kon het afgelopen jaar sterk worden uitgebreid. Eerst kwamen er elke dag 45 kinderen, nu meer dan 80. Ze krijgen elke dag een warme maaltijd, we leren ze van alles en ze horen ook over de Heere Jezus. We zijn heel dankbaar dat de crèche officieel is erkend door de overheid.

In de sloppenwijk komen heel veel tienerzwangerschappen voor. Lieke en Magno zijn gestart met een speciaal programma voor jonge meiden, om hun waarden en normen bij te brengen op seksueel gebied en hun ook het Evangelie te vertellen.

Lieke en Magno fungeren ook een beetje als vader en moeder voor veel jongens in de sloppenwijk. Ze komen soms bij hen eten, omdat er thuis geen eten voor hen is. Ze komen ook om te praten, omdat ze thuis geen vader meer hebben. Die is alweer bij een andere vrouw of is doodgeschoten door de politie of door de drugsbenden.

Lieke en Magno hebben hart voor de mensen in de sloppenwijk. Het is hun verlangen en van de overige vrijwilligers op de basis van Jocum (Jeugd met een Opdracht), dat Gods licht steeds helderder zal gaan schijnen in de duisternis. En hier en daar worden lichtjes zichtbaar. Gods werk gaat door, hier in Nederland, maar ook in sloppenwijk Borel in Brazilië.

Eenmaal zullen er ook Brazilianen uit Borel staan in die grote menigte, waarover Openbaring 7:9 spreekt: ‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.’

Lieke en Magno leven voor 100 procent van giften. Velen weten het niet, maar het leven in Rio de Janeiro is minstens zo duur als in Nederland. Van de giften, moeten ze alles betalen: de kosten voor hun auto die onmisbaar is voor hun werk, de huur van hun huis, hun levensonderhoud, inclusief de extra kosten die ze maken voor de ‘opvang’ van de jongens die regelmatig langs komen en soms ook blijven slapen.
Lieke en Magno danken u hartelijk voor uw financiële steun. Mede daardoor kunnen ze dit mooie werk doen. Ze danken u ook voor het meeleven en voor uw gebeden. Ze wensen u van harte gezegende kerstdagen toe en Gods zegen in het nieuwe jaar.
Van 24 december tot 27 januari hopen ze in Nederland te zijn. Het is de bedoeling dat ze op 21 januari D.V. in Lopikerkapel komen vertellen over hun werk. Zij hopen u daar te zien.

Een hartelijke groet, namens de Thuisfrontcommissie,
Dirk van Genderen

Meer informatie over het werk van Lieke en Magno vindt u op de website www.liekeinrio.blogspot.nl

Misschien wilt u overwegen een kerstgift voor hen over te maken, zodat u eraan bijdraagt dat ze door kunnen gaan met hun werk. Zelf hopen ze komende vijf tot zes jaren nog actief te blijven in Borel.
U kunt uw gift overmaken op rek.nr.: NL51 ABNA 05614 55139 van Stichting HVC, o.v.v. ‘Kerstgift Brazilië 8088’. Hartelijk dank!


 
 
Rommelmarkt 7 mei Rommelmarkt 7 mei
Wat een geweldig weer hadden we !
De opbrengst: 8800 euro !

Lotnummers staan achter de prijzen, kijk hieronder of je een prijs hebt gewonnen!


Prijzen grote verloting 2016 
 1. Weekend weg ( 500,-)    nr. 2645       
 2. Tablet  nr. 2318
 3. Traptrekker nr. 1613
 4. Plantenbak incl. beplanting van Boji  nr. 1448
 5. Groenrijkbon van Baars  50,-  nr. 2209
 6. Pancake van de Formido  nr. 0384
 7. Lamp van Lumiere nr. 0096
 8. Kuubkist hout van AJ Eikelenboom  nr. 738
 9. Pedicurebon van De Regenboog,  nr.784
 10. Fruitbon – Fruitkapel  nr. 2449
 11. Schoenenveger- fa. de Rie  nr. 2944
 12. Ford werkbank voor de kinderen nr. 221
 13. Amando eau de toilette nr.2271
 14. Koffiepakket  nr. 2374
 15. Koffiezetapparaat  nr. 0338
 16. Dames eau de toilette 100 ml "twice so nice",  nr. 1068
 17. Douchecadeauset voor heren  nr. 0706
 18. Douchecadeauset voor dames nr. 2434
 19. Ds. Luxe bonbons 400gr.  Nr. 2566
 20. Ds. luxe bonbons 400 gr.  Nr.2516
 21. t/m 25.  plantenhangers incl. planten  nr.1822, 0057, 414. 415. 484
26. t/m 35. boerenkaas in rode zakdoek a 1kg  nr. 1808-2483-870-1978-2306-1902-0095-381-2219-708
    36. luxe fruitkist gevuld  nr. 1849
    37. Garagespeelset (groot) nr. 1415
 1. Revell helicopterbouwdoos  nr. 2171
   39. Werphengel  nr. 1514
   40. Werphengel  nr, 2204
   41. Badmintonset   nr. 2422
   42. Badmintonset   nr. 1611
43.t/m 52. taart a 10 pers. van Ambachtsbakker Lakerveld 2169-2280-1960-2691-2381-182-1022-897-2777-2704
53. t/m 57.  Pakket tokkelroom met eieren van de Fam. G. Bos nr. 1511-2863-1629-1344-2693
58 t/m 60 Fruitbon van Fruitkapel  nr. 1009-1339-2459
61. Windlicht nr. 1486
62. Poffertjespan  nr, 1898
63. Fruitbon. Nr. 1918

 
 
 
Nieuwsbrief jan 2015 Lieke en Magno Nieuwsbrief jan 2015 Lieke en Magno
Nieuws uit Rio van Lieke en Magno
 
Lieve gemeente,
Wij wensen u vanuit Rio de Janeiro een gezegend 2015 toe. We danken God voor het afgelopen jaar; een druk jaar, van hard werken, maar ook met overwinningen; een jaar waarin we Gods trouw hebben ervaren en Zijn wonderen hebben gezien, in het werk in Borel, maar ook in onze gezondheid en gezin.
De laatste maanden, in november en december, zijn er naast de normale werkzaamheden in Borel verschillende evenementen georganiseerd, waaronder de jaarafsluitingen van de verschillende projecten. Daarnaast heeft ook de IBAB, een kerk uit São Paulo, in het laatste weekend van november met een groep van ongeveer 30 jongeren, speciale activiteiten georganiseerd zoals ze ieder jaar doen. Daaronder was een gratis consult met gynaecoloog en baarmoederhalskanker preventie-onderzoek (uitstrijkje); consult met neuroloog en KNO-arts voor de gehele wijk; een verwendag en schoonheidsbehandeling voor meiden van 12 tot 25 jaar; fotografiecursus voor kinderen; voorlichting over beroepskeuze; spelletjesdag voor kinderen; en een opknapbeurt van de straat en één van de huizen van JOCUM, waar een zendingsgezin woont.
Op 6 december werd een openbare uitvoering gegeven door de leerlingen en hun leraren van de muziekschool, waarin we de vele talenten en de muzikaliteit van de kinderen, jongeren en volwassen uit Borel mochten waarderen. Op dezelfde dag werd het voetbalproject op een bijzondere manier afgesloten, met cadeaus voor alle jongens, die waren gegeven door leden van een Baptistenkerk uit Copacabana in Rio de Janeiro. Wij kijken terug op een bijzonder jaar van het voetbalproject, waarin het aantal jongens dat naar de trainingen komt, is gegroeid tot ongeveer 80, in de leeftijd van 6-26 jaar.
Het was een jaar waarin we nieuwe families hebben mogen leren kennen, die we nu regelmatig bezoeken en begeleiden. In verschillende huizen organiseren we nu bijeenkomsten, in kleine groepen met Bijbelstudie en gebed.
Dit was ook het jaar waarin twee jongens van ons project in Chili hebben gevoetbald. Ze waren daar actief in dezelfde kerk, waar de zendelinge Fanny vandaan komt, die wij in Borel helpen bij het stichten van een gemeente. En zo zijn er nog veel meer dingen te vertellen, waar we de Heere voor danken. Er zijn ook families en jongeren over wie we ons zorgen maken. We bidden continue voor hen, of God met Zijn Geest bekering en verandering wil brengen.
Op 12 december werd op de crèche met de kinderen Kerst gevierd, met een Kerstvertelling en een speciaal ingestudeerd lied door de peuters voor hun ouders. Daarna werden ook cadeaus uitgedeeld en was er een gezamenlijke maaltijd. We danken alle vrijwilligers, donateurs en iedereen die heeft bijgedragen aan de crèche. We hopen dat zij ons blijven steunen in 2015, waarin we als nieuwe uitdaging twee nieuwe klaslokalen willen bouwen op de bovenste verdieping van de crèche, voor de Preschool I en II. Op 15 december hebben we nog een feest gehad, speciaal voor de kinderen van de crèche, in een overdekt speelparadijs.
Zaterdag 13 december hebben we een spelmiddag georganiseerd voor alle kinderen in Borel, op een overdekt voetbalveld, met opblaaskussens en trampoline. Waarbij ook een Kerstverhaal is verteld, over wat de echte betekenis van Kerst is, over Gods liefde, de geboorte van de Heere Jezus, en waarden als vriendschap, vergeving, blijdschap en dankbaarheid. Ook hierbij waren twee verschillende kerken aanwezig die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Ook de vrouwen van de handenarbeidclub Criarte hebben het jaar op een bijzondere manier afgesloten, namelijk op het strand, 's avonds, met snacks en gezelligheid.
Nu, vanaf Kerst tot en met eind januari, is er een tijd van verlof voor de medewerkers van JOCUM Borel, waarin ieder de gelegenheid gebruikt om op familiebezoek te gaan. Wij blijven echter in Borel en zijn verantwoordelijk voor de basis, tijdens de afwezigheid van de leiders, omdat het niet mogelijk is het project alleen te laten. Later volgend jaar hopen wij ons verlof op zullen nemen om naar Nederland te gaan. In januari blijft Lieke dus verantwoordelijk voor de administratie en de jaarverslagen en Magno voor het begin van de constructie van de nieuwe lokalen op de crèche, en de gebouwen van JOCUM in het algemeen. Ook zullen we samenwerken met een team uit Chili, wat in de maand januari hier met Fanny komt werken, en in Borel zal evangeliseren et cetera.
Wij zijn blij dat we er voor Kerst een weekend tussenuit zijn geweest, naar een stadje vlakbij Rio, ook aan het strand, om even op onszelf te zijn en goed uit te rusten. Dat was een cadeautje, niet alleen voor de verjaardag van Lieke begin december, maar ook voor ons 3-jarig huwelijksjubileum.
Wij danken jullie voor jullie steun, in gebed en financieel, of op diverse andere manieren, bij het organiseren van activiteiten et cetera. Ons werk en het werk van JOCUM in de sloppenwijk Borel zou niet mogelijk zijn zonder een achterban die ieder van onze groep missionaire werkers ondersteunt.
Wij danken God voor Zijn trouw, ook voor ons als gezin, op het gebied van onze gezondheid, en nu met de zwangerschap van Lieke. Zo zal er ook veel voor ons veranderen volgend jaar, met de komst van de baby, maar we hopen samen met u door te gaan met het werk in Borel, waar we geloven dat God ons toe geroepen heeft.
We weten nog niet zeker of we hetzelfde huis blijven huren omdat het huurcontract af gaat lopen en we nog niet met de eigenaar hebben overlegd, maar we vertrouwen in dit alles op de Heere, en als we moeten verhuizen, bidden wij dat Hij ons daarbij zal helpen. We hopen samen met u tijdens ons verlof, waarschijnlijk in de loop van volgend jaar, vanaf juli/augustus te delen in de blijdschap van Gods wonderen.

Groeten en Gods zegen, Lieke en Magno
 
Veritas bijbelcursus Veritas bijbelcursus

Veritas Bijbelcursus van start in Lopikerkapel
In september 2013 gaat DV ook in Lopikerkapel de Veritas cursus van start. Dit is een wereldwijde Bijbelleescursus ontwikkeld voor gewone gemeenteleden, voorgangers, kerkenraadsleden en oudstenteams. Deze cursus helpt mensen om grondig de tekst van Bijbelgedeelten te bestuderen, om hen te laten ontdekken wat God vandaag in dat gedeelte tot hen wil zeggen. Drie hoofdvaardigheden staan in de cursus centraal: begrijpen, toepassen en doorgeven van Gods Woord.
Deze cursus is diepgaand en veelzijdig tegelijk. Gemeenteleden die deze cursus volgen leren bijv. een bijbelstudie voorbereiden en geven. Via kennis wordt het hoofd aangesproken, maar ook het hart en de hele persoon wordt bij deze cursus aangesproken. In 4 modules komen alle belangrijke genres in de Bijbel aan bod.
Een goede fundering in het Woord is erg belangrijk in een tijd waarin er veel dwaling is. Door het Woord groeien gelovigen op tot geestelijke volwassenheid, 'tot de maat van de grootte van de volheid van Christus'.
Belangrijk is dan wel om het Woord zelf onder de leiding van de Heilige Geest te kunnen lezen en begrijpen. Dit draagt ertoe bij dat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden (Ef. 4:14). Veritas is s lechts een eenvoudig maar doeltreffend middel dat hier een bijdrage aan wil leveren.
In Lopikerkapel is de cursus te gast bij de Hervormde Gemeente. In verengingsgebouw De Ark zullen op dinsdagavond tweewekelijks de avonden worden gehouden, naar alle waarschijnlijkheid te beginnen op 17 september DV. Voor deze cursus dient u zich wel op te geven via huigdewith@gmail.com.
Naast Lopikerkapel start de cursus in september 2013 DV ook in Kapelle/Goes en in Bruchem (Bommelerwaard).

Zie http://www.veritascollege.org/countries/netherlands/de-veritas-cursus
 

 
Conrad Mbewe in Lopikerkapel Conrad Mbewe in Lopikerkapel

 

Tournee Conrad Mbewe - 2 tot 12 november 2012

En is 4 november in Lopikerkapel geweest in de avonddienst

Thema: Bekeer je tot de HEERE en leef! (Ezech. 18)
 

Dienst luisteren, of mp3 downloaden, zie Kerkomroep

De kerk was helemaal vol, en de Ark was ook goed gevuld, om de dienst op een video scherm live te volgen.

Conrad Mbewe wordt ‘de Afrikaanse Spurgeon’ genoemd en is vanaf 1987 voorganger van de Kabwata Baptist Church in Lusaka, Zambia, Afrika. Tot voor kort was hij ook directeur van de Reformed Baptist Preachers College in Zambia. Hij is eindredacteur van het Reformation Zambia tijdschrift en heeft bijdragen geleverd aan diverse boeken. Daarnaast wordt hij ook veel uitgenodigd om te preken in allerlei landen, waaronder ook Engeland en Amerika. We zijn zeer verheugd dat pastor Mbewe bereid is gevonden naar Nederland te komen. Na de Sola-5 conferentie zal hij een tournee maken door ons land. Meer informatie over Conrad Mbewe is te vinden op: www.conradmbewe.com 

Zie ook deze link: http://www.heartcry.nl/tournee-conrad

en een youtube filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=HD9HboBlqgs

 

 
Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage

Als kerk hebben we ook diverse mogelijkheden voor maatschappelijke stages voor scholieren op het voortgezet onderwijs.

Bijvoorbeeld helpen met de  rommelmarkt, kerkelijkerf- verven, parkeerplaats bijhouden, creche en noem maar op.
Contactpersoon maatschappelijke stage: Leo Oosterom

scriba@hervormdlopikerkapel.nl

 
De Bazuin De Bazuin

Door te abonneren op het kerkblad "De Bazuin" blijft u op de hoogte van het laatste nieuws van een aantal hervormde gemeenten uit de regio.

De diakenen kunnen u hier meer over vertellen.

 
Oud papier Oud papier

Elke 2e zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald. Vanaf 2014 heeft de gemeente voor ieder huisadres een papier container geleverd. Achter op de vuilniswagen staan vrijwilligers.
De opbrengst wordt verdeeld tussen de kerken en verenigingen.

Vrijwilligers, die ook willen meehelpen, kunnen zich melden bij de kerkrentmeesters