Kerstgroet Lieke en Magno Kerstgroet Lieke en Magno
Kerstgroet vanuit Rio de Janeiro

Vanuit sloppenwijk Borel in het Braziliaanse Rio de Janeiro groeten Lieke, Magno en Pérola u allen heel hartelijk.
Het gaat gelukkig goed met hen. De Heere zegent het werk dat ze mogen doen. Lucas (18 jaar), één van de jongens van de voetbal, dreigde ingepalmd te worden door de drugsbendes. Hij was koerier voor de drugsbazen en gebruikte zelf ook drugs. Ze zijn intensief voor hem blijven bidden en hielden altijd contact met hem. Er begint nu een verandering zichtbaar te worden bij hem. Hij neemt afstand van de drugshandel, is gestopt met het gebruik en staat open voor het Evangelie. Wat een wonder! Wilt u mee bidden voor hem, dat hij tot geloof zal komen in de Heere Jezus en definitief afstand zal nemen van de drugs?

Speciaal voor de 80 jongens van zijn christelijke voetbalschool organiseert Magno elke week een Bijbelstudie. Veel van de jongens komen daar ook naartoe. Ze willen graag meer weten over het Evangelie. Al meer dan tien jongens hebben een getuigenis gegeven van hun geloof. De meeste van hen zijn ook gedoopt en gaan op zondag ook naar de kerk.

Het werk op de crèche kon het afgelopen jaar sterk worden uitgebreid. Eerst kwamen er elke dag 45 kinderen, nu meer dan 80. Ze krijgen elke dag een warme maaltijd, we leren ze van alles en ze horen ook over de Heere Jezus. We zijn heel dankbaar dat de crèche officieel is erkend door de overheid.

In de sloppenwijk komen heel veel tienerzwangerschappen voor. Lieke en Magno zijn gestart met een speciaal programma voor jonge meiden, om hun waarden en normen bij te brengen op seksueel gebied en hun ook het Evangelie te vertellen.

Lieke en Magno fungeren ook een beetje als vader en moeder voor veel jongens in de sloppenwijk. Ze komen soms bij hen eten, omdat er thuis geen eten voor hen is. Ze komen ook om te praten, omdat ze thuis geen vader meer hebben. Die is alweer bij een andere vrouw of is doodgeschoten door de politie of door de drugsbenden.

Lieke en Magno hebben hart voor de mensen in de sloppenwijk. Het is hun verlangen en van de overige vrijwilligers op de basis van Jocum (Jeugd met een Opdracht), dat Gods licht steeds helderder zal gaan schijnen in de duisternis. En hier en daar worden lichtjes zichtbaar. Gods werk gaat door, hier in Nederland, maar ook in sloppenwijk Borel in Brazilië.

Eenmaal zullen er ook Brazilianen uit Borel staan in die grote menigte, waarover Openbaring 7:9 spreekt: ‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.’

Lieke en Magno leven voor 100 procent van giften. Velen weten het niet, maar het leven in Rio de Janeiro is minstens zo duur als in Nederland. Van de giften, moeten ze alles betalen: de kosten voor hun auto die onmisbaar is voor hun werk, de huur van hun huis, hun levensonderhoud, inclusief de extra kosten die ze maken voor de ‘opvang’ van de jongens die regelmatig langs komen en soms ook blijven slapen.
Lieke en Magno danken u hartelijk voor uw financiële steun. Mede daardoor kunnen ze dit mooie werk doen. Ze danken u ook voor het meeleven en voor uw gebeden. Ze wensen u van harte gezegende kerstdagen toe en Gods zegen in het nieuwe jaar.
Van 24 december tot 27 januari hopen ze in Nederland te zijn. Het is de bedoeling dat ze op 21 januari D.V. in Lopikerkapel komen vertellen over hun werk. Zij hopen u daar te zien.

Een hartelijke groet, namens de Thuisfrontcommissie,
Dirk van Genderen

Meer informatie over het werk van Lieke en Magno vindt u op de website www.liekeinrio.blogspot.nl

Misschien wilt u overwegen een kerstgift voor hen over te maken, zodat u eraan bijdraagt dat ze door kunnen gaan met hun werk. Zelf hopen ze komende vijf tot zes jaren nog actief te blijven in Borel.
U kunt uw gift overmaken op rek.nr.: NL51 ABNA 05614 55139 van Stichting HVC, o.v.v. ‘Kerstgift Brazilië 8088’. Hartelijk dank!


 
terug