Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit drie colleges:

Ouderlingen

Kerkrentmeesters

Diakenen

Ouderlingen

De ouderlingen vormen één van de drie colleges van de kerkenraad.

Ouderlingen
 A. Bijman  Scriba  0348-557363
 J. de With  Pastoraat  030-6886653
 H. de With  Preekregelaar  0348-553780

e-mail: scriba@hervormdlopikerkapel.nl

Enkele taken van de ouderlingen:

 • Pastoraat (geestelijke verzorging, dopen, belijdenis, huwelijk, rouw)
 • Organiseren van huisbezoek
 • Predikanten rooster
 • en nog vele niet genoemde taken
   

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters vormen één van de drie colleges van de kerkenraad.

Kerkrentmeesters
 G. Stigter  Voorzitter  06-12136909
 A. Eijkelenboom  Secretaris  06-53319975
 R. Lakerveld  Penningmeester  06-51856321
 T. de With  Beheerder gebouwen  06-21445859

e-mail: kerkrentmeesters@hervormdlopikerkapel.nl

Verkoop collectemunten 1e vrijdag van de maand in de Ark van 19.00 – 20.00 uur

Een aantal taken van de kerkrentmeesters:

 • Beheer van de kerkelijke gebouwen
 • Beheer van de financiën
 • Beheer van de begraafplaats
 • Overleg met kosters
 • Overleg met organisten
 • Ledenadministratie
 • Organiseren van de vrijwillige bijdrage
 • Ophalen oudpapier elke 2e zaterdag van de maand
 • Organiseren van wekelijkse en jaarlijkse schoonmaak van de kerk
 • Oppasrooster van de creche
 • en nog vele niet genoemde taken

Diakenen

De diakenen vormen één van de drie colleges van de kerkenraad.

Diakenen
 G. v.d. Broek  Voorzitter  06-53112303
 M. Oosterwijk  Secretaris  06-48918506
 P. v.d. Lee  Penningmeester  06-30130758
     

e-mail: diaconie@hervormdlopikerkapel.nl

Een aantal taken van de diakenen:

 • Omzien naar de medemens, in eigen gemeente en wereldwijd
 • Organiseren van collecten
 • Kerktelefoon/bandrecorder
 • Organiseren kerkauto
 • Vertegenwoordiging naar Woord & Daad
 • Vertegenwoordiging naar Radio 9
 • Vertegenwoordiging naar de Bazuin
 • Maken van cd's
 • Organiseren kerstattentie
 • Organiseren verjaardagsbezoek voor gemeenteleden ouder dan 70 jaar
 • Bezorging blad "Licht in de avond"
 • en nog vele niet genoemde taken
   

 

terug