Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit drie colleges:

Ouderlingen

Kerkrentmeesters

Diakenen

Ouderlingen

De ouderlingen vormen één van de drie colleges van de kerkenraad.

Ouderlingen
Jasper de With Pastoraat 030-6886653
Arjen Bijman Scriba 0348-557363
J. Broekman Pastoraat 030-2000221

e-mail: scriba@hervormdlopikerkapel.nl

Enkele taken van de ouderlingen:

 • Pastoraat (geestelijke verzorging, dopen, belijdenis, huwelijk, rouw)
 • Organiseren van huisbezoek
 • Predikanten rooster
 • en nog vele niet genoemde taken
   

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters vormen één van de drie colleges van de kerkenraad.

Kerkrentmeesters
T. de With  Beheerder gebouwen  06-21445859
R. Lakerveld Penningmeester  06-51856321 en 030-6881389
G. Stigter Secretaris 06-12136909
N.G. Belo Beheerder begraafplaats en kerkelijke gebouwen (06-44704714) 0348-753425

e-mail: kerkrentmeesters@hervormdlopikerkapel.nl

Verkoop collectemunten 1e vrijdag van de maand in de Ark van 19.00 – 20.00 uur

Een aantal taken van de kerkrentmeesters:

 • Beheer van de kerkelijke gebouwen
 • Beheer van de financiën
 • Beheer van de begraafplaats
 • Overleg met kosters
 • Overleg met organisten
 • Ledenadministratie
 • Organiseren van de vrijwillige bijdrage
 • Ophalen oudpapier elke 2e zaterdag van de maand
 • Organiseren van wekelijkse en jaarlijkse schoonmaak van de kerk
 • Oppasrooster van de creche
 • en nog vele niet genoemde taken

Diakenen

De diakenen vormen één van de drie colleges van de kerkenraad.

Diakenen
G. Mbow  Voorzitter, kerstattenties, CD’s, kledingcontainer 0348-551896
M. Eikelenboom  Penningmeester, bazuin, verjaardag attenties 030-6885162
G. v.d. Broek  Zendingscommissie, kerktelefoon, Lichtspoor, Lieke en Magno  
M. Oosterwijk  Secretaris, schuldhulpmaatje, planning kerkauto  

e-mail: diaconie@hervormdlopikerkapel.nl

Een aantal taken van de diakenen:

 • Omzien naar de medemens, in eigen gemeente en wereldwijd
 • Organiseren van collecten
 • Kerktelefoon/bandrecorder
 • Organiseren kerkauto
 • Vertegenwoordiging naar Woord & Daad
 • Vertegenwoordiging naar Radio 9
 • Vertegenwoordiging naar de Bazuin
 • Maken van cd's
 • Organiseren kerstattentie
 • Organiseren verjaardagsbezoek voor gemeenteleden ouder dan 70 jaar
 • Bezorging blad "Licht in de avond"
 • en nog vele niet genoemde taken
   

 

terug