Geschiedenis en toelichting regionale samenwerking Flaming Youth Geschiedenis en toelichting regionale samenwerking Flaming Youth

De koffiebar 'Het visnet' is 1978 gestart. Zaterdag 30 september 1978 was de eerste avond. De naam is rond 1995 veranderd in gospeltheek 'Flaming Youth'.
Eind 2014 is de Flaming Youth gestopt.

Het is een regionale samenwerking tussen een aantal kerkelijke gemeenten:

 

In de loop van de tijd gehuisvest op de volgende locaties:

 • Fam Schep (nu fam. Beusekom), Boveneind ZZ 35B (vanaf begin tot ca 2002)
 • Rabobank Benschop (vanaf 2002 tot ca 2007)
 • Oude ruilverkavelingsgebouw, Benedeneind NZ 323 (vanaf 2007 tot ca. 2009)
 • Oude huishoudschool, nu 'De Groene Ark', S.L. van Alterenlaan 26  (vanaf 2009 tot 2014)
 • Inloophuis 'De Schuilplaats', Rolafweg noord 7 Lopik (vanaf sept 2014 tot dec 2014)

De Groene Ark is een iniatief van  christelijke kinderopvang

Er is een begeleidingscommissie die bestaat uit afgevaardigden uit de kerkelijke gemeenten, meestal een diaken en een gemeentelid. De begeleidingscommissie heeft ongeveer 4x per jaar een vergadering, waarbij ook enkele leden van het Flaming Youth team aanwezig zijn.

Enkele taken van de begeleidingscommissie:

 • zorgen voor huisvesting
 • financiële zaken mbt de huisvesting
 • 4 jaarlijks overleg met het team
 • contact houden met de kerkeraden
 • en nog vele niet genoemde taken

Er is een Flaming Youth team die bestaat uit een aantal jongeren uit de regio. Het team heeft weer een aantal commissies.

Enkele taken van het team:

 • zorgen voor het invullen van de activiteiten
 • financiële zaken mbt het programma
 • 4 jaarlijks overleg met de begeleidingscommissie
 • evangelisatie onder de jongeren
 • en nog vele niet genoemde taken

 

Hieronder een tabel met namen van voorzitters/secretarissen/penningmeesters/leden van team en begeleidings commissie, zover bekend, ingedeeld in tijdvakken van 5 jaar:

Namen voorzitters/secretarissen/penningmeesters/leden
tijdvak team begeleidingscommissie
1978-1985 Nees Cluistra, Reina Verhoef(Lk), Leo Kastelein, Rika Pruijssens(Lk), Gert Koorneef, Peter Schep Ds. Trouwborst(Be), A. Zwijnenburg(Be), Bezooyen(Lk), D.A.T. Pruijssens(Lk), C. Oosterom(Lo)
1985-1990 Henk Oskam(Be), Cor van der Lijn(Lo) M. van Rossum(Po)
1990-1995    
1995-2000 Gijsbert Verburg(Lo)  
2000-2005 Jan Roodenburg(Be), Peter de Korte(Be), Linda van Os(Be), Gert Jan Bos(Lk) Ds. van Bruggen(Lk), J. Schouten(Be), Jan Verweij(Lk),  Rob Brust(Be)
2005-2010 Linda van Os(Be), Gert Jan Bos(Lk) Ds. de Wit(Ja), Jan Verweij(Lk), Jaco van Woudenbergh(Be)
2010-2014 Iris Dorresteijn(Ja), Gijsbert de With(Be) Ds. de Wit(Ja), Jaco van Woudenbergh(Be)

Be = Benschop, Lo = Lopik, Ja= Jaarsveld, Lk= Lopikerkapel, Po = Polsbroek

 

Excuses als er namen vergeten zijn. Deze historie moet nog verder aangevuld worden. Informatie gaarne mailen naar redactie@hervormdlopikerkapel.nl (Jan Verweij)

Lang niet alle namen staan in bovenstaande lijst. Maar iedereen die in de loop van de tijd zijn/haar steentje bijgedragen heeft aan het Visnet, of de Flaming Youth, zowel als bezoeker, als teamlid, als gemeentelid of als begeleidingscommissielid, hartelijk dank daarvoor!

terug

terug