zondag 24 november 2013

Extra collecte Filippijnen


DV. 24 november wordt er een extra collecte gehouden voor de slachtoffers van de tyfoon in de Filippijnen waarbij circa 4,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden, de schattingen van het dodental lopen op tot tienduizend. De nood is groot, veel mensen zijn dakloos geworden en er is een groot gebrek aan voedsel en drinkwater. We willen de u vragen om de Filippijnen in uw voorbede te gedenken en bevelen de collecte van harte bij u aan.

Voor meer informatie m.b.t. hulpverlening vanuit Christelijke grondslag kunt u bijvoorbeeld kijken op: http://www.woordendaad.nl/projecten/christelijke-hulpverleningsorganisaties-stellen-200000-beschikbaar-voor-de-filipijnen-2181.html

terug