Nawoord Nawoord

U heeft in dit boekje kunnen lezen dat er eeuwenlang gewerkt is om de kerk te Lopikerkapel in stand te houden. Dit geldt zeker ook voor de afgelopen 5 jaar, zoals reeds in het voorwoord door ds. Mantel is vermeld.
Eén en ander zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet en (financiële) steun van velen.
Wij denken in de eerste plaats aan de gemeenteleden die met elkaar een grote financiële bijdrage hebben geleverd, maar daarnaast ook veel werk hebben verricht. Ook de inzet van de leden van de bouw- en orgelcommissie is tot steun geweest.
Verder zijn er financiële bijdragen ontvangen van: particulieren en bedrijven van buiten de gemeente, diverse fondsen, de Gemeente Lopik, de Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Onze hartelijke dank daarvoor!


De Kerkvoogdij.

 

 


Dit boekje is tot stand gekomen met behulp c.q. medewerking van:
(oud-) gemeenteleden;
Kerkarchief van de Hervormde Gemeente van Lopikerkapel;
Gemeentearchief Lopik;
Rijksarchief Utrecht;
Kerkepadgids, 1985;
Archieven v.d. Herv. Gem. van Lopiker- en Jaarsvelderkapel door J.G.M.
Boon, 1964;

terug

terug