De verlichting De verlichting

Door hun constructie veroorzaken de balken op som-mige plaatsen in de kerk wat ongewenste schaduw. Dit heeft een goede verlichting wel eens bemoeilijkt. Boven-dien, hoe zorg je dat de hele kerk voldoende verlicht is, zonder dat de lichtbron te nadrukkelijk aanwezig is? In de loop der jaren zijn er dan ook verschillende soorten van verlichting geweest. De massieve kronen hebben nog in de kerk gehangen met kaarsen er in. Deze kronen zijn later geschikt gemaakt voor elec-trisch licht. De oorsprong van de kronen is zeer gevarieerd. Zo is de 12-armige kroon ooit door de
kerkvoogdij nieuw aangeschaft. De 16-armige kroon is, daarentegen, afkomstig uit Meerijnen uit een kerk die werd gesloten. De 18-armige kroon die tot 1991 in de consistoriekamer hing, is in 1950 geschonken door de Hervormde Gemeente van Rotterdam-Charlois aan haar oud-predikant ds. Koolhaas. De pendels in het schip en de kronen aan de muur zijn in 1950 aangeschaft en de kronen in het toegangsportaal en de consistoriekamer in 1991.

terug

terug