Verdere ontwikkelingen Verdere ontwikkelingen

Het kerkelijk leven van de Lopiker-Capel speelde zich, door de eeuwen heen, af in een gemeenschap waarin het sociale leven altijd een vrij rustig karakter heeft gehad. Ruwe volksspelen werden hier niet of nauwelijks beoefend. Overigens was het in de herbergen, altijd vrij druk, zelfs op zondag.
Zowel thans als in het verleden is de streek overwegend agrarisch van karakter. In vroeger tijden namen de bewoners van Huis te Vliet een voorname plaats in het dorpsleven in. Het dorpje heette vroeger Sevenhoven, maar in 1812 wordt het gerecht Sevenhoven opgeheven, sindsdien heet het plaatsje Lopikerkapel. Economische gezien was er vroeger geen grote welvaart.
Het was voor de kerkelijke gemeente herhaaldelijk bijna onmogelijk om de gelden bij elkaar te krijgen die nodig waren om de kerk in een goede bouwkundige staat te houden. De onderhoudstoestand van het kerkgebouw is meerdere malen een bron van grote zorg geweest. Er werden allerlei manieren gezocht om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Maar God gaf hier telkens uitkomst. Zo werden in het verleden de ingelanden van de polder bereid gevonden om een steentje bij te dragen. Ook werd er, door de tot de gemeente behorende veehouders, een schapenfonds in stand gehouden, waarvan de opbrengst voor de kerk bestemd was. Bovendien wordt er nu al jarenlang elke maand oud papier opgehaald. Hiervan is, in 1985, de vervanging van de centrale verwarmingsinstallatie betaald, sindsdien komt de opbrengst van het oud papier ten goede aan het project "Kerkelijk Erf". Zo kon het kerkgebouw een aantal malen, ingrijpend, gerestaureerd worden.
In de dertiger jaren heeft de gemeente zich aangesloten bij de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk. Dit heeft overigens nog wel aanleiding gegeven tot enige discusie, sommigen wilden liever aansluiting bij de confessionele modaliteit.
Vanuit de kerkelijke gemeente is er vrij lang naar gestreefd om naast de in het dorp reeds aanwezige openbare basissschool ook een christelijke school op te richten. Deze wens ging, begin zestiger jaren, in vervulling met de komst van de Immanuël School.


De Immanuël school


Thans is er sprake van een trouw meelevende kerkelijke gemeente. Verder zijn er een aantal kringen en verenigingen, zoals de zangvereniging en de vrouwenvereniging.
Tenslotte vermelden we de lijst van predikanten, die de gemeente, in de periode 1621-1991, hebben gediend. Hieruit blijkt dat er in 370 jaar 23 predikanten aan Lopikerkapel verbonden zijn geweest.

J. Ridderbach 1621-1634 overleden
W. Ab Enschedé 1638-1646 Amersfoort
B. de Moor 1647-1652 Benschop
R. Brandolfers 1652-1691 overleden
D. Broussard 1693-1727 overleden
J. Versteeg 1727-1763 overleden
J. Rosier 1763-1795 emeritus
J.W. Koning 1797-1804 Iersche
J.C. de Vries 1804-1824 emeritus
G.J. Gelderman 1824-1873 overleden
W. Willemse 1875-1885 Nootdorp
B. ten Cate 1892-1896 Wageningen
B. Kleywegt 1897-1902 Woudenberg
Th.J.L. Ruys 1903-1926 overleden
W.V. Griethuysen 1934-1938 St. Annaland
A.E. Kolkert 1938-1946 Bunschoten
G.J. Koolhaas 1948-1955 emeritus
J. Groenenboom 1955-1965 Muiden
H. Stroeve 1965-1970 Andel
J.A. v. d. Velden 1970-1974 Reeuwijk
C. Hakkenberg 1975-1981 Bergentheim
A. Langerak 1981-1986 Oudewater
G.J. Mantel 1986-1991 Hattem
 

terug

terug