*NIEUW* Coronavirus (COVID-19) maatregelen *NIEUW* Coronavirus (COVID-19) maatregelen
Coronavirus (COVID-19) maatregelen
Versie 8 juni 2020

Diensten in de coronatijd vanaf juni 2020.
Vanaf DV zondag 14 juni kunnen de erediensten weer bezocht worden door maximaal 30 bezoekers. Vanaf DV zondag 5 juli mogen er meer bezoekers in de dienst aanwezig zijn. Als u, eventueel met het gezin, aanwezig wilt zijn in een van de diensten kunt u zich hiervoor aanmelden. U kunt zich dan tot uiterlijk de donderdag 20:00 uur voorafgaande aan de zondagsdienst aanmelden via:  Aanmelden@hervormdlopikerkapel.nl. Geef hierbij aan of u de ochtenddienst en/of avonddienst  wenst te bij te wonen. U ontvangt in volgorde van aanmeldingen een bevestiging van de kerkdienst die u kunt bezoeken met daarbij vermeld het aantal personen. U kunt geen kerkdienst bezoeken zonder dat u een bevestiging heeft ontvangen. Beschikt u niet over email, dan kunt u zich aanmelden bij Marijn Oosterwijk, telefoonnummer: 06-48918506.

Dienstregels
De diensten zullen anders verlopen dan gebruikelijk. Bij binnenkomst zal een aantal controlevragen worden gesteld over uw gezondheid. Daarna dient iedere bezoeker zijn/haar handen te ontsmetten met desinfecterende gel die aanwezig is. Vervolgens wordt u een zitplaats aangewezen waar u plaats kunt nemen. Hier dient u de gehele dienst te blijven zitten. Ook gezinnen en/of huisgenoten dienen zich aan de aangewezen zitplaatsen te houden. Tijdens de dienst zingt alleen de kerkenraad, u als bezoeker niet. De reden hiervan is dat de kerkenraad geen mensen voor zich heeft zitten die mogelijk besmet kunnen worden. Na afloop van de dienst wordt aangegeven welk deel van de kerk eerst naar buiten mag gaan. Bij de uitgang zullen de collectezakken zichtbaar worden ophangen. Verlaat na afloop van de dienst ook meteen het kerkplein en houdt u in dit alles aan de 1,5 m afstand.
Voor alle bezoekers gelden de richtlijnen van het RIVM: houd minimaal 1,5 meter afstand. Bij gezondheidsklachten blijft u thuis, bij koorts en hoesten blijft het hele gezin thuis. Behoort u tot een kwetsbare doelgroep, dan verzoeken wij u om de kerkdiensten niet te bezoeken.

Videoverbinding
Via Youtube zijn de diensten live te volgen. Ga hiervoor naar youtube.com en zoek hier op: Hervormde Gemeente Lopikerkapel en dan ziet u de livedienst. Door u te abonneren op het YouTube kanaal ontvang u een mail of melding als er een livedienst begint. Kunt u het niet vinden? Klik dan op deze link: 
https://bit.ly/YoutubeKerk . Die gaat direct naar het kanaal waar alle video's staan. Ook blijft het mogelijk om de diensten via Kerkomroep te beluisteren.

Activiteiten
De meeste activiteiten gaan niet door. Wel zullen de vergaderingen van het moderamen, het consistorie en de kerkenraad weer plaatsvinden.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, als er nog vragen zijn kunt u een kerkenraadslid aanspreken of via scriba@hervormdlopikerkapel kunt u uw vragen stellen.

Wij als kerkenraad zien ernaar uit u weer te mogen ontmoeten in de Erediensten.
terug