Verkoopdata Collectemunten Verkoopdata Collectemunten
                                                                                        
    € 0,60           € 1,20             € 2,00               € 3,00            € 5,00                           
   
VERKOOPDATA COLLECTEMUNTEN 2020
                                                       7    FEBRUARI
                                                       6    MAART
                                                       3    APRIL
                                                       1    MEI
                                                       5    JUNI
                                                       3    JULI
                                                       7    AUGUSTUS
                                                       4    SEPTEMBER
                                                       2    OKTOBER
                                                       6    NOVEMBER
                                                       4    DECEMBER
                                                    19    DECEMBDER

Iedere eerste vrijdagavond van de maand
in De Ark van 19.00 tot 20.00 uur
 
terug