Chr. Gem. Zangvereniging "Halleluja" Chr. Gem. Zangvereniging "Halleluja"

Gelegenheidskoor

Vele jaren heeft de zangvereniging "Halleluja" tijdens de Christelijke feestdagen medewerking verleend aan een zangdienst. In 2017 is de zangvereniging opgeheven door het teruglopend aantal leden. Omdat er wel behoefte was om de traditie van zangdiensten te behouden, is er het gelegenheidskoor opgericht. Na afloop van de zangdiensten krijgen wij vaak positieve reacties. Wij oefenen ongeveer zes keer voor de betreffende feestdag van 20:00 tot 21:15 uur onder begeleiding van een dirigente in d’ Ouwe School. Bij voldoende animo hopen we deze traditie nog een lang vol te houden.

Voor informatie kunt u terecht bij: Jan van der Graaf / Janny Oosterom / Nel Bosch

terug

terug