Bijbelkring

Bijbelkring

Jongeren Bijbelkring

Paulus schrijft in  1 Timotheüs 4:12 het volgende: 'Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.' Als jongeren en jongvolwassenen komen we eens in de twee weken bij elkaar om samen de Bijbel te bestuderen. We gaan daarbij in op onderwerpen die leven onder ons. Het is ons verlangen dat we groeien in het geloof en zo een voorbeeld mogen zijn voor anderen. De avonden beginnen met gebed en het zingen van enkele liederen. Daarna geven we het woord aan de (gast)spreker, die ons meeneemt de Bijbel in. Na de studie is er een korte pauze, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen en het samen met elkaar te hebben over de studie. Jong en oud zijn van harte welkom, want hoewel Paulus schreef aan zijn jongere broeder  Timotheüs, is deze tekst relevant voor iedereen die Jezus wil volgen. 

Info: Folkert Boer / Tim Overduin

terug

terug