Beroepingswerk Beroepingswerk
Beroepingswerk
In de extra kerkenraadsvergadering van 10 februari heeft de kerkenraad besloten een beroep uit te willen brengen op Prop. A. van Dalen uit Oud Alblas. Dankbaar en verheugd zijn we ook dat de kerkenraad als geheel helemaal achter de voordracht van Prop. Van Dalen staat. Voordat het zover is, wordt er eerst een stemmingsvergadering gehouden op D.V. woensdag 3 maart. Op maandag 22 februari wordt er via een digitale uitzending via YouTube en kerkomroep een toelichting gegeven op de procedure en wordt verteld wie Prop. Van Dalen is en hoe we als kerkenraad tot het voorgenomen beroep op Prop. A. van Dalen zijn gekomen. De kerkenraad roept de gemeente op om preken te gaan beluisteren via internet en om links te krijgen om preken van hem te beluisteren kunt u informeren bij de scriba, broeder Bijman. 

Ook is op deze kerkenraadsvergadering over het beroepingswerk besloten om Prop. Van Dalen niet voor die tijd voor te laten gaan in een dienst in Lopikerkapel. Wij hebben hierbij in overweging genomen, dat er ten eerste voor een beperkt aantal mensen plaats is in de kerk en een heel aantal mensen i.v.m. de maatregelen en de risico’s die ze lopen voor zichzelf of voor anderen om zich heen, de diensten niet willen/kunnen bezoeken. Verder heeft bij de overweging meegespeeld, dat het beoordelen van Prop. Van Dalen op basis van het 1 x voorgaan in onze gemeente geen reële afspiegeling kan zijn voor hoe hij de diensten leidt en invult. Daarom bieden we iedereen de kans om zelf diensten te beluisteren en zenden we een aantal diensten, waarin hij voorgaat, vanuit andere gemeentes via ons YouTube kanaal en kerkomroep uit, te weten maandag 15, woensdag 17 en vrijdag 19 februari rond half 8. U kunt hierop inloggen zoals u ook de zondagse diensten kunt beluisteren en/of bekijken.

De stemmingsvergadering zal op D.V. 3 maart plaatsvinden om 19:30 in de kerk. U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 1 maart 18:00. Zoals bij de vorige stemmingsvergadering ook gebeurd is, kan een belijdend lid zelf stemmen of iemand de volmacht geven om voor hem of haar te stemmen. Er mogen maximaal 2 volmachten per belijdend lid uitgebracht worden. Dit dient vooraf aangegeven te worden via aanmelden@hervormdlopikerkapel.nl. De volmachten worden op D.V. 1 maart rondgebracht en dienen ondertekend meegenomen te worden door de gevolmachtigde. 
We hopen dat de gemeente de gemaakte keuze en keuzes kan waarderen en respecteren, omdat het beroepingswerk in deze tijd van maatregelen rondom het Corona-virus, anders en lastiger is dan andere keren.

Eventuele vragen kunt u of jij stellen aan 1 van de kerkenraadsleden. We bevelen het beroepingswerk, Prop. van Dalen, zijn vrouw en beide kinderen aan in de voorbede van de gemeente.
terug