PKN
 
Hervormde gemeente te Lopikerkapel
Startpagina

Startpagina

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Lopikerkapel. U vindt hier informatie over onze gemeente, de zondagse kerkdiensten en de overige activiteiten. De zondagse kerkdiensten van onze gemeente vinden plaats in ons kerkgebouw aan de Lopikerweg Oost 176. De diensten beginnen om 9:30 en 18:30. U en jij bent van harte welkom om een dienst bij te wonen. Veel van de overige activiteiten vinden plaats in het verenigingsgebouw “de Ark” achter de kerk.

Onze predikant is:  Ds. T.J. Korten

Lopikerweg oost 175, 3412 KD Lopikerkapel,  tel. 030-6884607, email:

Ons adres (van de kerk) is:

Hervormde Gemeente Lopikerkapel

Lopikerweg Oost 176

3412 KD Lopikerkapel

Wensen met betrekking tot de website mailen naar: 

Wat geloven wij?

Ons geloof is in de eerste plaats gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. De kernpunten van ons geloof staan kort beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis (of De Twaalf Artikelen van het geloof); deze oudst bekende belijdenis stamt al uit de tweede eeuw:

1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde
2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
7. van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Wij geloven in de Heilige Geest.
9. Wij geloven een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het lichaam;
12. en het eeuwig leven.

Een meer uitgebreide verantwoording van ons geloof is te vinden in de Drie formulieren van Enigheid (de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels).

Klik op onderstaande links voor informatie over desbetreffende onderwerp:

 

 
De Ark

De Ark

Hier info over het vereningings gebouw

Klik op 'lees meer >>' om foto's te zien

Daarna weer op 'terug', onderaan de pagina, om weer op deze pagina te komen

lees meer >>
 
 
 
 

Zendertjes 2015

Zendertjes weer op de camping! Klik hier voor foto's, etc. 
 
Youtube filmpjes over o.a. de visserman
Youtube filmpje en links over evangelisatie meer
 
Preekrooster
Wie preekt er a.s. zondag? klik hier
 
Nieuwsbrief Lieke en Magno
Jan 2015, klik hier , wordt donateur!
 
Humberto Tan bij Lieke en Magno op bezoek
Zie youtube filmpje, voetbal in Borel: http://m.youtube.com/watch?v=aw3t5cNbccI

 
 
Maatschappelijke stage?
Klik hier voor meer informatie!
 
Naar startpagina
Klik hier voor: adres, wat geloven wij, etc.
 
Kerkdienst beluisteren
De laatste 16 kerkdiensten zijn te beluisteren, of te downloaden op mp3 formaat via kerkomroep Nederland.
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.